حریم خصوصی

یک واقعیت طولانی وجود دارد که محتوای قابل خواندن یک صفحه، خواننده را از تمرکز بر ظاهر بیرونی متن منحرف میکند.
اشتراک گذاری :